magiczno-wegetacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ostatki to czas maszkar zapustnych. Posiadają one charakter niefrasobliwych zabaw i hulanek, utrzymujących się w niektórych wioskach do dnia dzisiejszego. Współcześnie swym rozrywkowym charakterem przyćmiły dawne znaczenie magiczno-wegetacyjne i matrymonialne. Kojarzeniu małżeństw sprzyjało oprowadzanie orszaków weselnych211. Natomiast maszkary zwierzęce miały odstraszać demony i zapewnić pomyślność na gospodarstwie. Występujące w nich zwierzęta miały symbolizować siły wegetacyjne212...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kupisiński, Zdzisław 1997. Adwent i Boże Narodzenie w regionie opoczyńskim. Studium religijności ludowej, Warszawa : Verbinum
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo