magiczno-werbalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Apelatywna leksyka przestrzenna szczególną rolę spełnia w ludowych zamawianiach znachorskich. Te ciekawe kulturowo i poetycko teksty, a ściślej mówiąc — ta ich część, która jest oparta na magiczno-werbalnej technice „wypędzania” choroby, w swoich zasadniczych momentach konstruowana jest z wyrażeń lokalizujących. Oto przykład zamawiania siekiemicy ‘guza w pachwinie’: Niech te boleści idą na lasy, Na góry, Na pola, Na chmury, Na rozstajne drogi!...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bartmiński, Jerzy, Boniecka, Barbara (red.) 1998. Tekst. Problemy teoretyczne, Lublin : UMCS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.