magicznoreligijny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „Periodyczność, powtórzenie, wieczna teraźniejszość — oto trzy cechy charakterystyczne czasu magicznoreligijnego” — pisze Mircea Eliade5  *. W takich kategoriach czasowych ujmują rzeczywistość najbardziej popularni filozofowie okresu, co pozwala przypuszczać, że i w literaturze rola mitu nie sprowadzała się do dostarczania gotowych fabuł i skonwencjonalizowanych symboli. Niniejsza praca jest próbą ustalenia funkcji trzech popularnych w literaturze Młodej Polski motywów mitycznych: Dies iros, Lucyfera i herosa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kirchner, Hanna, Żabicki, Zbigniew (red.) 1972. Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. S. I, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo