magik-spirytysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nadmiarze. Jest tu stosunek do Piłsudskiego, do mniejszości narodowych, do prawosławia, do wojska i urzędów; przewija się mnóstwo postaci rzeczywistych, ważnych i nieważnych, niektóre z nich ukazane są w kilku zaledwie rysach z prawdziwie powieściowym rozmachem, jak magik-spirytysta Guzik, piosenkarz Wiertinskij, dentysta Przybylski. Zagadnienia, sprawy, ludzie i tło przedstawione są bez osłonek, a zarazem bez żadnej ornamentyki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sakowski, Juliusz 1970. Dawne i nowe lata, Paryż : Księgarnia Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.