magisteriat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pierwsze komplety z r. 1940/41 doszły do IV roku studiów w stosunkowo mało zmienionym stanie. Końcowych jednak egzaminów przed powstaniem młodzież nie zdawała. Tylko w dwóch wypadkach studia rozpoczęte przed wojną zakończyły się magisteriatem z polonistyki (zob. rozdz. IV, 3 Wyniki)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kowalenko, Władysław 1946. Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich w latach 1940-1944, Poznań : Druk. św. Wojciecha
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.