magnacko-obszarniczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A zatem odwrócenie sprawy: to nie Piłsudski zawiódł PPS, tylko PPS zawiodła Piłsudskiego, który wedle własnych słów „wysiadł na przystanku niepodległość” (w PPS mawiano, że na przystanku Nieśwież, nawiązując do pomaj owych zbliżeń marszałka z Radziwiłłami i innymi magnacko-obszarniczymi rodami)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rawicz, Jerzy 1976. Diabeł przegrany, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.