magnal

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 5. Formanty z podstawowym -1-: -al (magnal <— magnez, chloral <—chlor), -il//-yl (antymonyl 4- antymon, elastil //elastyl 4- elastyczny), -ol (etanol «- etan, naftol <— nafta) i formant jednostkowy: -ola (radiola 4- radio)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Grzegorczykowa, Renata, Zaron, Zofia (red.) 1993. Studia semantyczne, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.