magnateria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niach Flemminga niepokój minął. Książę, choć »generosus«, nie zaraził się drezdeńskim libertynizmem i rozrzutnością, owszem, wcześnie pomyślał o ugruntowaniu swego stanowiska wśród magnaterii przez solidne małżeństwo. Kiedy mu St. Potocki ubiegł posażną M. Łaszczównę, książę zwrócił swe zabiegi ku siostrzenicy Flemminga, Eleonorze Waldsteinównie (1712-95), która dziedziczyć miała znaczne dobra po ciotce Sapieżynie, wojewodzinie wileńskiej; dziewczynka, wówczas dopiero 8-letnia, w żałobie po ciotce, nie chciała słyszeć o zaręczynach; Cz. stawiał twardo kwestię...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.