magnetoabsorpcja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wo-cyklotronowy. Rozważania teoretyczne wskazują, iż tego rodzaju urządzenie jest wykonalne przy wyzyskaniu oprócz rezonansu cyklotronowego jeszcze innego nowo zaobserwowanego w półprzewodnikach zjawiska — magnetoabsorpcji oscylacyjnej. Przy nałożeniu pola magnetycznego na półprzewodnik powstają pozio...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
W laboratoriach 1966. W laboratoriach fizyków, przeł. S. Ignatowicz et al., Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.