magnetodat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) magazyn informacyjny = storage magnetodat = magnetic tape unit magnetostrykcja = magnetostriction mantysa = mantissa marginesowy = marginal maszyna = machine — cyfrowa = digital computer — do pisania = typewriter — do liczenia = desk calculator — licząca = computer maszyny analityczne = punched card machines matryca diodowa = rectangular diode decoding network metka = tag mianownik — denominator mikrofalowy = microwave mikrokomórka = cell, one-bit memory mikrorozkaz = microoperation, subcommand młoteczek = hammer mnożenie = multiplying mnożna = multiplicand mnożnik = multiplier moduł (liczenia) = modulus moduł (liczby) = absolute value moduł (element powtarzalny) = module modyfikacja = modification monitor = monitor monitorowa maszyna do pisania = teletypewriter multipleksowanie = multiplexing mylar = MYLAR(C) nadmiar = overflow, exceed capacity carry nadprzewodnik = superconductor nagłówek = tag napięcie = voltage naprzemienny = alternate następnik = sequent (c) zastrzeżona nazwa handlowa 607...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siegel, Paul 1966. Elektroniczne maszyny cyfrowe, przeł. A. B. Empacher, J. Rogińska-Empacher, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.