magnetologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do fizyki litosfery należą: —*■ grawimetria — nauka o ziemskim polu ciężkości; —> sejsmologia — nauka o trzęsieniach ziemi i rozchodzeniu się fal sprężystych we wnętrzu Ziemi; magnetologia — nauka o ziemskim polu magnet, (zewnętrznym — w przestrzeni otaczającej Ziemię, i wewnętrznym — we wnętrzu Ziemi) oraz zjawiskach elektr. w litosferze (—► magnetyzm...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.