magnetomechaniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niem wewnątrz domen b. silnych pól magnet. Okazało się jednak, że uporządkowanie jest uwarunkowane nie , 1, t ł ł i t ł t t 1 1 1 ł ♦ ł ł 1 1 1 1 | t 1 1 a) 1 1 b) 1 1 c) Uproszczony schemat uporządkowania elementarnych momentów magnetycznych; a) ferromagnetycznego; b) ferrimagnetycznego; c) antyferrimagnetycznego przez czynniki magnet., lecz elektr., o czym świadczą zjawiska —*■ magnetomechaniczne. Teoria f. nie jest jeszcze całkowicie opracowana. Podstawy jej podał W. Heisenberg (1928), wg którego istotną rolę odgrywają oddziaływania wymienne (—»■ wymiany siły), o charakterze kwantowym, pomiędzy elektronami wewnętrznych powłok elektronowych różnych atomów lub jonów w sieci krystalicznej; oddziaływania te porządkują (ustawiają równolegle) elementarne momenty magnet, atomów, powodując taki sam efekt jak hipotetyczne pole magnet. Weissa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte
Sąsiedztwo a tergo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •