magnetooporowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wa elektronu, c — prędkość światła w próżni. MAGNETON JĄDROWY, jednostka momentu magnetycznego stosowana w fizyce jądrowej (jądrowy —> magnetyzm), zdefiniowana przez analogię do —> magnetonu Bohra jako pjy= = 5,0505 • 10-tł erg/gauss, gdzie e i M — odpowiednio ładunek i masa protonu, c — prędkość światła w próżni, h = ^ (sta^ MAGNETOOPOROWE ZJAWISKO, jedno ze zjawisk —► galwanomagnetycznych, polegające na zmianie oporności elektr. metali i półprzewodników pod wpływem pola magnetycznego. Ilościowo zjawisko to...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.