majątkowo-klasowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) darstw karłowatych, nie zapewniających utrzymania. Ponieważ droga ze wsi wskutek słabego rozwoju przemysłu była zamknięta, postępował w zawrotnym tempie proces dzielenia gospodarstw. Przeludnienie agrarne, ogromne marnotrawstwo siły roboczej, zróżnicowanie majątkowo-klasowe, częstokroć nędza znacznej części mieszkańców, odizolowanie środowiska wiejskiego od szerszego świata — oto cechy wsi z lat międzywojennych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Markowicz, Zygmunt et al. (red.) 1965. W naszych oczach. Materiały szkoleniowe, wyd. 2, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.