majsterzynger

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) MEISTERSINGERZY, majsterzyngerzy, mieszczańscy poeci niem. w XIV-XV w. Poezja ich (Meistersang), uprawiana początkowo przez wagantów i kościelne bractwa śpiewacze, była następnie przedmiotem nauki i ćwiczeń w cechach rzemieślniczych; rozwijała się według surowych kanonów poetyckich i muzycznych (m.in. śpiew jednogłosowy, monodyczny), ok...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.