makro-organizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) spodarcze. Ideałem, wyznaczanym potencjalnie przez potrzebę i wyjściową intencję pracy, jest proporcjonalny do zamierzonego spożycia rozdział wysiłków oraz adekwatny do ponoszonych ciężarów w trakcie pracy podział korzyści w obrębie narodowego makro-organizmu. Ideałem jest tu zatem doskonałe zharmonizowanie produkcji i konsumpcji w taki sposób, żeby ciężar wysiłku pracy rozkładał się na wszystkich uczestników proporcjonalnie do potrzeb całości i do ich partykularnych możliwości, globalny zaś produkt wspólnych trudów rozdzielany był maksymalnie spra...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szewczyk, Jan 1971. Filozofia pracy, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.