makrociało

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) typowe i masowe efekty kwantowe, takie jak falowy aspekt materii, na tym poziomie nie są jak dotąd w ogóle uchwytne ze względu na małą długość fal „towarzyszących" makrociałom). Charakter występowania (ujawniania się) efektów fizycznych (zwłaszcza relatywistycznych, wynikających z ogólnej teorii względności) wyjaśnia też, dlaczego niejedną teorię tak trudno sprawdzić, nawet przy stosunkowo wysokim poziomie techniki pomiarowej i eksperymentalnej leżącej u podstaw rozwoju danej dyscypliny: trudno je sprawdzać, jeśli owa (wydoskonalona) technika nie znalazła dotąd zastosowania w obszarach i na poziomach, dla których efekty rozstrzygające między nią a jej konkurentkami są dostatecznie duże na to, aby je wykryć...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Such, Jan 1975. Problemy weryfikacji wiedzy. Studium metodologiczne, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.