makrogeometria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ferometr). Zbiór n.p., jako elementów geom., jest nazywany strukturą geometryczną powierzchni, a czasem—niepoprawnie—geometrią powierzchni; autorzy używający terminu „geometria powierzchni” rozróżniają „makrogeometrię powierzchni” (odpowiadającą w przybliżeniu błędom kształtu) i „mikrogeometrię powierzchni” (falistość i chropowatość), a nawet ultramikrogeometrię powierzchni (nierówności spowodowane wystającymi kryształami, mierzone w milimikronach lub angstremach za pomocą mikroskopu elektronowego). Badania n.p., rozpoczęte w 2 poł. XIX w.,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.