makrolityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) MEZOLIT [gr.], śr. epoka kamienia, okres przejściowy między paleolitem i neolitem po ustąpieniu lodowca; cechuje go szerokie upowszechnienie łuku i —mikrolitów; w późn. m. narzędzia makrolityczne, udomowienie psa; wyróżniają się w tym okresie kultury: azylska, tardenoaska, maglemoska (nad Bałtykiem), świderska w Polsce...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.