makrootoczenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z punktu widzenia struktury procesu podejmowania decyzji jest to już wstępny element fazy samego ^wyboru najlepszego wariantu strategii, w którym przewiduje się możliwie przyszłe stany rzeczy. W fazie implikacji należy przede wszystkim ustalić, jakie czynniki z makrootoczenia przedsiębiorstwa oraz jakie instrumenty marketingowe ma ją decydujące znaczenie w realizacji planu (programu), jak dalece ich znaczenie może pozostać ukryte przed konkurentami, jakie ograniczenia trzeba przezwyciężyć i wreszcie jakie decyzje należy podjąć...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Białecki, Klemens, Borowski, Jerzy, Krzymiński A. H. 1980. Marketing w handlu zagranicznym, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.