makroproces

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ślonych sytuacji tych kolektywów jako całośai. Engels jest nastawiany na znajdowanie uniwersalnych obiektywnych strukturalnych prawidłowości kolektywów i prawidłowości historycznych; niejako na odkrywanie „konieczności“ makroprocesu, „'torującej sobie drogę“ poprzez „przypadki“, w sensie swoistych cech poszczególnych mikrostanów, nieistotnych z punktu widzenia globalnego charakteru makroewolucji. W ten sposób Engels, akceptując „dystrybutywistyczną koncepcję konieczności“ tradycyjnego kauzalizmu, przyłącza się do — mającej dawne, wręcz czasów starożytnych sięgające 'radycje — krytyki takiego kauzalizmu z punktu widzenia holistycznej koncepcji konieczności, przypisującej masowym kolektywom, makroprocesom określony ład niezależny od szczegółowych losów każdego z ich elementów z osobna. Krytyka ta nie chce sdę zadowolić uznaniem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.