makroskopia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) METALOGRAFIA [gr.], dział metaloznawstwa zajmujący się badaniem (makroskopowym i mikroskopowym) struktury metali i stopów. Badania makroskopowe (makroskopia) polegają na obserwacji szlifowanych i trawionych powierzchni przekrojów lub przełomów przedmiotów metalowych nieuzbrojonym okiem lub za pomocą lupy o powiększeniu nie większym niż trzydziestokrotne; celem tych badań jest wykrywanie wad materiałowych (pęcherzy gazowych, pęknięć, niejednorodności budowy), rozmieszczenia zanieczyszczeń, dendrytów, przebiegu włókien po obróbce plastycznej itp. Badania mikroskopowe (mikroskopia)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.