makrosytuacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tak wytworzona wypowiedź ujęta zostaje najpierw w makrosytuacji, na którą składają się mikrosytuacja nadawcy i mikrosytuacja odbiorcy. Są oni oddzieleni od siebie z jednej strony kamerą, a z drugiej odbiornikiem telewizyjnym. Znacznie uproszczony schemat tej sytuacji wygląda następująco:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.