makrotektonika

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 3) kategorii B — jest poznanie złoża w stopniu umożliwiającym jednoznaczne wyjaśnienie: a) zasadniczych warunków zalegania złoża, a w szczególności jego formy i makrotektoniki, charakteru występowania kopaliny i jej jakości, regularności jej rozmieszczenia, granic zasobów bilansowych i pozabilansowych oraz charakteru skał płonnych, b) warunków hydrogeologicznych, gazowych i geologiczno-inżynierskich oraz ustalenie parametrów niezbędnych do projektowania i prowadzenia udostępniających robót górniczych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Płodowski, Tadeusz 1967. Prawo górnicze. Suplement do II wydania, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.