makrotoponimiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) System słowotwórczy nazw części wsi, przysiółków i pojedynczych osad jest systemem granicznym, kształtowanym z jednej strony przez wzorzec makrotoponimiczny, a z drugiej przez apelatywny. Rezultatem ich oddziaływania jest przejściowy charakter badanych formacji nazewniczych. Nazwy derywowane, w pewnym stopniu też złożone, ze względu na budowę słowotwórczą zbliżają się do nazw miejscowych, a nazwy przyimkowe, złożone (= zestawienia) — do nazw terenowych i w tym samym stopniu różnią od przeciwstawianych im systemów słowotwórczych. Te...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
FP - Filologia Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.