makrotyp

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) R. Warozyk, Antonymie et comparaison 55 M. Zarębina, The semantic development in child language and the acquisition process of so-called formal word classes. Part II 59 S. Rospond, Makrotypy czy mikrotypy w badaniach toponomastyezno-osadniezyeh . . 65 A. Furdal, Zakres badań geografii lingwistycznej 73 K. Handke, Regularność i nieregularność faktów fonetycznych w związku z wyznaczaniem granic gwarowych 81 Z. Leszczyński, Geografia językowa i jej skuteczność w badaniach diachronicz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.