makrotypologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wydaje się więc, że wybór cech zależy od celu badania: w analizie może chodzić o porównanie bardzo małego fragmentu systemów, badacza może interesować tylko jedna cecha (np. występowanie rodzajnika, jeśli podstawą porównania jest kategoria określoności) — mikrotypologia jest chyba równie ważna jak makrotypologia. XXXIII...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.