makroukład

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Otóż, jak wykazują badania współczesne, rozważany tu i ograniczony do wskazanych ram problem w sposób istotny zahacza o sens zasady determinizmu. Związek ten — dawniej często przeoczany — znajduje wyraz w doniosłej okoliczności, iż mechanika kwantowa oporuje odmiennym od klasycznego pojęciem stanu układu. Postarajmy się wyjaśnić to bliżej. W fizyce klasycznej stan momentalny makroukładu reprezentuje zawsze zbiór określonych wartości pewnych wyróżnionych zmiennych tego układu, zwanych zmiennymi stanu. Natomiast w fizyce kwantowej — jak mniema się z reguły — stan momentalny mikroukładu reprezentuje względnie charakteryzuje, funkcja falowa W, której kwadrat amplitudy czyli V2 ma jawnie Charakter probabilistyczny. Do...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.