makrowładza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Aby bezstronnie ocenić sytuację krajów Trzeciego Świata pogrążonego w kryzysie, wystarczy zbadać ich uzależnienie od międzynarodowych koncernów. Były urzędnik ONZ uznał, że „z tymi prywatnymi firmami sytuacja jest zagmatwana i bardziej niesprawiedliwa niż w epoce kolonializmu, ponieważ prywatna makrowładza niszczy władze państwa w sWoich krajach oraz życie młodych państw”107. W ten sposób zawiązuje się węzeł gordyjski, który jest przyczyną ubóstwa tej części świata. Warto zastanowić się nad opinią eksperta, który ocenił sytuację Trzeciego Świata jako: „katastrofalną i nie do zniesienia przez wiele krajów nierozwiniętych, obciążonych bardzo dużym długiem finansowym”108...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cervera, Juan Antonio 1999. Zagrożenia cywilizacji XX wieku. Relacje między kulturą, religią i polityką, przeł. F. Szary, Wrocław : Nortom
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.