makrowiedza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) łożenia teoretyczne nowej wersji KDR. We wszystkich trzech wersjach swojej klasyfikacji Ranganathan opracował jedynie tablice klasyfikacji podstawowej (Basic Classification), czyli tablice skrócone do objętości niezbędnej do klasyfikacji makrowiedzy (Macrothought), to znaczy dostosowane do potrzeb bibl. ogólnych, a także reguły rozbudowy poszczególnych klas w stopniu niezbędnym do klasyfikowania mikrowiedzy (Microthought) zmaterializowanej zazwyczaj w postaci przyczynków (artykułów)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Głombiowski, Karol, Świderski, Bolesław, Więckowska, Helena (red.) 1976. Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.