makroznak

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1. Struktura tematyczno-rematyczna (spójnościowa) tekstu pozostaje w bezpośrednim związku ze strukturą znaczenia słowa. Tekst, który jest makroznakiem zorganizowanym całościowo, i słowo-znak są wobec siebie ekwiwalentne — w tym sensie, że tekst można „zwinąć” w słowo (tak zwiniętą postacią tekstu jest zwykle tytuł), a słowo można „rozwinąć” w tekst. Tekst jest polem, na którym składniki znaczenia można obserwować w działaniu, jest polem aktualizacji cech semantycznych słowa, ich linearyzacji dostosowanej do intencji komunikatywnej nadawcy. Znaczenie słowa poznajemy z kontekstu,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dobrzyńska, Teresa (red.) 1990. Tekst w kontekście. Zbiór studiów, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.