makswellowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) WOSC1 u . Stosunek tych dwóch wielkości wyraża się jako _D trm 3e (i Tu* (2'13) Wielkość jest średnią energią elektronu i liczbowo przedsta2 wia wartość stałą, zależną od sposobu uśrednienia. Wielkość — jest właściwa przy założeniu makswellowskiego rozkładu prędkości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kraszewski, Andrzej 1967. Mikrofalowe lampy wyładowcze, wyd. 2 popraw. i uzup., Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.