maksyma-teza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gościńcu. Uzupełnił je postulatem patrzenia na rzeczywistość przez pryzmat ideału, przy czym „ideał” Kraszewskiego to i tendencja ideowa, i dążność do selekcji szczegółów dla uzyskania efektów typowości, i rezygnacja z elementów trywialnych. W jego terminologii są to „wyjątki, monstra, ekscepcje”. Takie oto maksymy-tezy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Danek, Wincenty 1973. Józef Ignacy Kraszewski, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.