maksymalistycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Punktem wyjścia rozważań autorów jest sformułowanie głównego celu badań typologicznych. Nie negując przydatności różnych „typologii częściowych“, opartych na małym zestawie cech, stawiają oni przed typologią zadania pojęte niezwykle maksymalistycznie: „(...) bleibt es das Hauptziel der Typologie, die Zusammenhänge zwischen den Sprachphänomenen zu erforschen (Skalićka), alle latenten Mechanismen der Sprache, alle verborgenen und unterschwelligen Kräfte, die in der Sprache wirken, aufzudecken“ (s. 15). Jest to niewątpliwie cel, do którego zmierzać...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.