maksymalizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i wreszcie tylekroć zarzucana Reymontowi maksymalizacja, nadmierna przesada w opisach przyrody, która nie znajduje pokrycia w fabule powieści, a która rozsadza ramy kompozycyjne, stwarza dla toku całej akcji momenty statyczne, wyolbrzymione, monstrualne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Goliński, Leszek 1954.Syn ziemi. Rzecz o Wł. St. Reymoncie, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.