maksymalizowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i która musiała właśnie doprowadzić do tak zwanej małej reformy handlu. W tych warunkach, w których o podstawowych usługach handlowych w przeważającej mierze decyduje państwo, kierowanie państwowymi przedsiębiorstwami handlu detalicznego na zasadzie maksymalizowania przez nie zysku opierałoby się na sprzecznościach wewnętrznych pomiędzy zadaniami przedsiębiorstw a sposobem realizacji tych zadań. Zadaniem bowiem państwowych przedsiębiorstw handlu detalicznego jest świadczenie usług handlowych konsumentom na poziomie określonym przez marżę handlową, w racjonalny sposób rozłożoną na' poszczególne artykuły lub grupy towarowe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Warchol, Feliks 1966. Optymalna wielkość państwowych przedsiębiorstw handlu detalicznego, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.