malajsko-indyjski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gdzie zakłada się, że etniczność jest sprawą prywatną.) W ten sposób Malajowie potwierdzają swą tradycyjną gościnność wobec przybyszów z zewnątrz bez względu na ich różne pochodzenie rasowe. Dzieci z małżeństw mieszanych malajsko-chińskich albo malajsko-indyjskich w sensie prawnym i społecznym uznawane są za Malajów. Nie zwraca się uwagi na ich wygląd i traktuje się je zgodnie z nakazami kulturowymi. W równej mierze odnosi się to do Europejczyków, którzy uzyskują status Malajów z chwilą zawarcia małżeństwa. Malajowie od wieków zamiesz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Smolicz, Jerzy Jarosław 1990. Kultura i nauczanie w społeczeństwie wieloetnicznym, przeł. E. Grabczak-Ryszka, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.