malthuzjanizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rozwoju ludności, oparte na następujących przesłankach: ludność ma tendencję do wzrostu w postępie geometrycznym, podczas gdy środki do życia wzrastają w postępie arytmetycznym. Malthus i jego szkoła (malthuzjanizm) głoszą więc pogląd, iż przyrost ludności jest czynnikiem kryzysowym, co powtórzyli za nim autorzy Granic wzrostu. Malthus zalecał wobec tego wstrzemięźliwość w rozradzaniu się, lecz sam tego nie przestrzegał, gdyż był ojcem czworga dzieci, choć ożenił się dopiero przed samą czterdziestką...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Czarkowski, Jan 1978. Wizja świata (Proroctwa i prognozy), Wrocław etc. ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.