mamianiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) List Gołąbkowicza mam.4 Styl Włochów po francusku wyborny. Trwa w tych samych myślach nieco retrogradycznych, ale pono że się im udaje i że lud rzymski nie bardzo się troszczy o postęp w kształcie pantaleońskim i mamianicznym.5 Papież zawsze o pokoju, a tymczasem Ferrarę mu biorą.6 Nieszczęśliwym tym pokojem się odgołębi i zgubi. Do Gołąbkowicza nie mam po co teraz pisać. Wrażenia nie wywrę. Podziękuj...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krasiński, Zygmunt 1991. Korespondencja. Listy do różnych adresatów. T. 1-2, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.