mammotrekt

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) łowej w tym rozwoju. 5) 	Słowniki dostarczają materiału dokumentacyjnego dla badań nad zasobem leksykalnym; w szczególności badania podstawowego zasobu i jego zmian oraz płynności warstwy peryferyjnej słownictwa mają ogromną wartość i wymowę w rozważaniach historycznojęzykowych, zwłaszcza wobec względnej trwałości i powolnej a mniej wyraźnej zmienności systemu gramatycznego. Słowniki służą zarazem informacjami w zakresie słowotwórstwa oraz fonetyki, fleksji, składni. Utwory leksykografii — od mammotrektów i słowniczków średniowiecznych do wielkich słowników: Lindego i Warszawskiego — stanowią również objawy i wskaźniki postępującej i dojrzewającej świadomości językowej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewicz, Zenon 1961. W kręgu języka literackiego i artystycznego, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.