mandżursko-tunguski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) MANDŻURSKO-TUNGUSKIE JĘZYKI, duża rodzina języków Azji wsch.; należą tu m. in. języki: tunguski (na Syberii i nad górnym Amurem), lamucki (nad M. Ochockim), negidalski (nad Amgunem), goldzld (nad dolnym Amurem), orocki (nad Zat. Tatarską i przy M. Japońskim), mandżurski (nad średnim Amurem); wraz z językami mongolskimi i tureckimi m.-t. j...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.