manierysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czego ujęcia. Referent jest przeświadczony, że po licznych pracach, jakie poświęcono ostatnio barokowi w literaturze, przyszła już pora, by dokonać zasadniczych rozróżnień historycznych i geograficznych. Wyodrębnić on chce trzy pokolenia, którym (dla jasności!) daje nazwy: pokolenie manierystów, pokolenie czystego baroku albo klasycyzmu, pokolenie „barokistów”. Wszystkie prądy barokowe zdaniem jego mają źródło we Włoszech, kontynuację znajdują w Hiszpanii, a finał we Francji. By poprzeć swe konkluzje, na rozwój literatury ówczesnej spojrzeć...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KNeof - Kwartalnik Neofilologiczny (Wa­­­r­­­­­­­­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.