manifestacyjno-propagandowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) roczne odnawianie ślubów jasnogórskich itp. W wydawanych na każdy rok „zawołaniach” i w ich wyjaśnieniu są — jak dotychczas — zawsze ukryte aluzje, jakoby życiu religijnemu groziło wielkie niebezpieczeństwo w Polsce Ludowej, graniczące prawie z prześladowaniem religii. Jednocześnie usiłuje się nadać praktykom religijnym charakter manifestacyjno-propagandowy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Markowicz, Zygmunt et al. (red.) 1965. W naszych oczach. Materiały szkoleniowe, wyd. 2, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.