manualizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Punktem dyskusyjnym jest zagadnienie oddzielenia politechnizacji od humanistyki. Choć oddzielenie humanistyki od politechnizacji bywało nieraz sankcjonowane przez czynniki autorytatywne, nierzadko słyszy się pogląd, że politechni zacja to nie tylko kształcenie „systemem MIP”, a więc przez wyrabianie sprawności rąk (M — manualizm), wdrażanie w umiejętność posługiwania się narzędziami (I — instrumentalizm) i przez zapoznanie z procesami produkcyjnymi (P — produkcjonizm), ale także krzewienie kultu i piękna techniki, mającej sens ludzki, humanistyczny, uchwytny w ramach dydaktyki przedmiotów humanistycznych. Pogląd ten podziela wielu pedagogów radzieckich25...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.