marginalizować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W The Presentation of Self, jak pamiętamy, Goffman problem „wykonawcy” marginalizuje. „Wykonawca” to kategoria rezydualna, zbiór podstawowych umiejętności aktorskich, podlegających doskonaleniu i sytuujących się dość blisko psychobiologicznego wyposażenia jednostki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KiSpoł - Kultura i Społeczeństwo (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.