markistowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dyskusja nad moralnością markistowską i moralnością chrześcijańską 72 wykazała pewne zbieżności między poglądami etycznymi Marksa i Teilharda. Zachowując odmienne stanowisko wyjściowe swych refleksji filozoficznych, marksiści gotowi są zaaprobować w znacznej mierze podstawowe zasady etyki teilhardowskiej, które w sformułowaniu C. Cuenota brzmią: „1... powszechne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Płużański, Tadeusz 1967. Marksizm a fenomen Teilharda, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.