markowowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) znanym rozkładzie prawdopodobieństwa. P.s. rozpatrywali: Vaida w 1958, Modansky w 1960, Josifescu i Theodorescu w 1963, Judin i Golsztiejn w 1966. Szczególnym przypadkiem p.s. jest programowanie markowowskie, które zajmuje się rozwiązywaniem takich modeli -»-problemów przydziału, w których przejście układu z jednego stanu w drugi opisuje proces Markowa. Zagadnieniem tym zajmowali się Wolfe i Dantzig w 1962. [N.K1.]...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kempisty, Maria (red.) 1973. Mały słownik cybernetyczny, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.