marksista-filozof

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) I zasługą £. Gilsona jest to, że to ukazał. Marksista-filozof (tylko o nim myślimy, ponieważ markista-niefilozof jest w zupełności bezradny wobec tej problematyki, wskutek braku jakiejkolwiek marksistowskiej literatury propedeutycznej na temat zagadnień, które porusza GiLson) może w końcu wybrać jedną z dróg, które mu proponuje Byt i istota, może opowiedzieć się za esencjalizmem lub egzystencjalizmem w zasadach myślenia o rzeczywistości. Czy to jednak...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.