marksistka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nemi na tle walki pokoleń. Chociaż obaj dramaturgowie odnosili się na poły nieufnie do marksizmu, tern niemniej jednak ludowiec w sztuce był raczej postacią kaleką, a odwaga, świeżość, nadzieja stanowiły cechy młodych marksistów. Taka jest siła czasu! Element romantyczny reprezentował rewolucjonista - rozbitek życiowy ze starszego pokolenia, zakochany w marksistce, która odtrąca go, wygłaszając przytem bezlitosną przemowę o bankructwie ludowców...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trocki, Lew 1930. Moje życie. Próba autobiografji, przekł. J. Barski, S. Łukomski, Warszawa : Bibljon
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.