marksistowsko-dialektyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeśli metody badawcze Marra nie odpowiadają postulatom marksistowskiej metody dialektycznej, to gdzie szukać wyjścia? To wyjście polega na zastosowaniu w badaniach językoznawczych metody marksistowsko-dialektycznej, której główne rysy zostały tak pięknie wyłożone w genialnym dziele towarzysza Stalina „Ó materializmie dialektycznym i historycznym“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Językoznawstwo 1950. Językoznawstwo radzieckie na nowych drogach rozwoju, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.